SKLEP
WINBUD Kosztorys
Aktualizacje
Baza KNR
Dodatkowe
KNR-y

Historia wersji

Samouczek

Szkolenia z
kosztorysowania

Leasing
INTERsoft -
projektowanie
 
     
 

Wykaz katalogów dostarczanych wraz z licencją programu WINBUD Kosztorys:

KNCK 1701       Nawierzchnie drogowe (wyd.1979r.)
KNCK 1702 Nawierzchnie lotniskowe (wyd.1975r.)
KNCK 1703 Mosty drogowe i kolejowe
KNCK 1706 Urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego
KNCK 1707 Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym
KNNR N001 Roboty ziemne ( dziennik ustaw, załącznik do nru 114, z dnia 20.12.2000 r.)
KNNR N002 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (dziennik ustaw, załącznik do nru 114, z dnia 20.12.2000 r.)
KNNR N003 Roboty remontowe ogólnobudowlane (dziennik ustaw, załącznik do nru 114, z dnia 20.12.2000 r.)
KNNR N004 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (dziennik ustaw, załącznik do nru 114, z dnia 20.12.2000 r.)
KNNR N005 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (dziennik ustaw, załącznik do nru 114, z dnia 20.12.2000 r.)
KNNR N006 Nawierzchnie na drogach i ulicach (dziennik ustaw, załącznik do nru 114, z dnia 20.12.2000 r.)
KNNR N007 Konstrukcje metalowe (dziennik ustaw, załącznik do nru 114, z dnia 20.12.2000 r.)
KNNR N008 Roboty remontowe instalacji sanitarnych (dziennik ustaw, załącznik do nru 114, z dnia 20.12.2000 r.)
KNNR N009 Roboty remontowe instalacji elektrycnych i sieci zewnętrznych (dziennik ustaw,załącznik do nru 114,z dnia 20.12.2000r.)
KNNR N010 Melioracje,regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne (dziennik ustaw,zał.do nru 114,z dnia 20.12.2000r.)
KNNR N011 Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi (dziennik ustaw, załącznik do nru 114, z dnia 20.12.2000 r.)
KNNR_errata N001 Roboty ziemne (załącznik nr 1, dz.u.nr 114/2000 poz.1195)
KNNR_errata N004 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (załącznik nr 1, dz.u. nr 114/2000 poz.1195)
KNNR_errata N005 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (załącznik nr 1 dz.u. nr 114/2000 poz.1195)
KNNR_errata N006 Nawierzchnie na drogach i ulicach (załacznik nr 1, dz.u. nr 114/2000 poz.1195)
KNNR_errata N007 Konstrukcje metalowe (załącznik nr 1, dz.u. nr 114/2000 poz.1195)
KNNR_errata N008 Roboty remontowe instalacji sanitarnych (załącznik nr 1, dz.u. nr 114/2000 poz.1195)
KNNR_errata N010 Melioracje,regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne (załącznik nr 1, dz.u. nr 114/2000 poz.1195)
KNP 0008 Roboty montażowe różne. spawanie ręczne łukowe i gazowe oraz cięcie rur, blach i kształtowników
KNP 0101 Roboty transportowe, ziemne, pomocnicze i różne. transport wewnętrzny (wyd.V 1987r.)
KNP 0102 Roboty ziemne i transportowe. roboty transportowe (wyd.V 1993r.)
KNP 0103 Roboty transportowe, ziemne, pomocnicze i różne. roboty ziemne zmechanizowane (wyd.V 1987r.)
KNP 0104 Roboty transportowe, ziemne, pomocnicze i różne. roboty ziemne ręczne - wykopy (wyd.V 1987r.)
KNP 0105 Roboty transportowe,ziemne pomocnicze i różne. roboty ziemne zmechanizowane(spycharki i zgarniarki) (wyd.1979r.)
KNP 0107 Transport wewnętrzny, roboty ziemne ręczne, ogrodzenia. ogrodzenia (wyd.1978r.)
KNP 0108 Roboty transportowe, ziemne, pomocnicze i różne. rozbiórki i wyburzenia budynków(wyd.1977r.)
KNP 0112 Budowa terenów zielonych (wyd.II 1998r.)
KNP 0113 Konserwacja terenów zielonych (wyd.II 1998r.)
KNP 011A Transport wewnętrzny, roboty ziemne ręczne, ogrodzenia. transport wewnętrzny(wyd.1978r.)
KNP 014A Transport wewnętrzny,roboty ziemne ręczne,ogrodzenia. roboty ziemne ręczne (dla instalacji podziemnych) (wyd.1978r.)
KNP 0201 Roboty ogólnobudowlane - stan surowy. konstrukcje murowe (wyd.1984r.)
KNP 0202 Montaż budynków mieszkalnych z elementów wielkowymiarowych systemu: szczecińskiego,w-70,wk-70,ow-t i żerań (wyd.I 1982r)
KNP 0203 Roboty ogólnobudowlane - stan surowy. konstrukcje drewniane i rusztowania (wyd.1984r.)
KNP 0204 Roboty ogólnobudowlane - stan surowy. deskowanie konstrukcji betonowych (wyd.IV 1984r.)
KNP 0205 Roboty ogólnobudowlane - stan surowy. zbrojenie konstrukcji betonowych (wyd.IV 1984r.)
KNP 0206 Roboty ogólnobudowlane - stan surowy. konstrukcje betonowe (wyd.1984r.)
KNP 0207 Roboty ogólnobudowlane - stan surowy. izolacje budynków (wyd.1984r.)
KNP 0208 Roboty ogólnobudowlane - stan surowy. pokrycia dachowe i obróbki blacharskie (wyd.1984r.)
KNP 0209 Roboty ogólnobudowlane, stan wykończeniowy. roboty tynkarskie wewnętrzne (wyd.I 1982r.)
KNP 0210 Roboty ogólnobudowlane - stan wykończeniowy. roboty tynkarskie zewnętrzne (wyd.I 1982r.)
KNP 0211 Roboty ogólnobudowlane - stan wykończeniowy. posadzki i wykładziny ścienne (wyd.I 1982r.)
KNP 0212 Roboty ogólnobudowlane - stan wykończeniowy. piece mieszkaniowe i trzony kuchenne (wyd.I 1982r.)
KNP 0213 Roboty ogólnobudowlane - stan wykończeniowy. powłoki malarskie elementów budynków (wyd.I 1982r.)
KNP 0214 Roboty ogólnobudowlane - stan wykończeniowy. szklenie okien, świetlików i drzwi(wyd.I 1982r.)
KNP 0215 Roboty ogólnobudowlane - stan wykończeniowy. roboty stolarskie na budowie (wyd.I 1982r.)
KNP 0301 Roboty budownictwa rolniczego. transport wewnętrzny (wyd.1977r.)
KNP 0302 Roboty budownictwa rolniczego. wykopy i układanie dróg dojazdowych (wyd.1977r.)
KNP 0303 Roboty budownictwa rolniczego. roboty murowe (wyd.1977r.)
KNP 0304 Roboty budownictwa rolniczego. montaż elementów prefabrykowanych żelbetowych i sprężonych (wyd.1977r.)
KNP 0305 Roboty budownictwa rolniczego. konstrukcje drewniane i rusztowania (wyd.1977r.)
KNP 0306 Roboty budownictwa rolniczego. roboty zbrojarskie (wyd.1977r.)
KNP 0307 Roboty budownictwa rolniczego. roboty betonowe (wyd.1977r.)
KNP 0308 Roboty budownictwa rolniczego. roboty izolacyjne (wyd.1977r.)
KNP 0309 Roboty budownictwa rolniczego. roboty dekarskie (wyd.1977r.)
KNP 0310 Roboty budownictwa rolniczego. roboty posadzkowe (wyd.1977r.)
KNP 0311 Roboty budownictwa rolniczego. roboty szklarskie (wyd.1977r.)
KNP 0312 Roboty budownictwa rolniczego. piece mieszkaniowe i trzony kuchenne (wyd.1977r.)
KNP 0313 Roboty budownictwa rolniczego. roboty malarskie (wyd.1977r.)
KNP 0314 Roboty budownictwa rolniczego. montaż konstrukcji i elementów stalowych (wyd.1977r.)
KNP 0701 Roboty montażowe instalacji zewnętrznych. sieć wodociągowa (wyd.1977r.)
KNP 0702 Roboty montażowe instalacji zewnętrznych. sieć kanalizacyjna (wyd.1977r.)
KNP 0703 Roboty montażowe instalacji zewnętrznych. obiekty na kanałach rurowych (wyd.1977r.)
KNP 1401 Roboty drogowe. nawierzchnie gruntowe ulepszone i nieulepszone (wyd.I 1973r.)
KNP 1402 Roboty drogowe. nawierzchnie tłuczniowe (wyd.I 1973r.)
KNP 1403 Roboty drogowe. nawierzchnie brukowcowe (wyd.I 1973r.)
KNP 1404 Roboty drogowe. nawierzchnie kostkowe (wyd.I 1973r.)
KNP 1405 Roboty drogowe. nawierzchnie klinkierowe (wyd.I 1973r.)
KNP 1406 Roboty drogowe. nawierzchnie z płyt betonowych (wyd.I 1973r.)
KNP 1408 Roboty drogowe. podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (wyd.I 1973r.)
KNP 1409 Roboty drogowe. podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (wyd.I 1973r.)
KNP 1410 Roboty drogowe. podbudowa z masy betonowej (wyd.I 1973r.)
KNP 1411 Roboty drogowe. powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych (wyd.I 1973r.)
KNP 1414 Roboty drogowe. wytwarzanie i wbudowywanie mas mineralno - asfaltowych (wyd.I 1973r.)
KNP 1415 Roboty drogowe. wytwarzanie i wbudowywanie mas mineralno - smołowych (wyd.I 1973r.)
KNP 1416 Roboty drogowe. nawierzchnie z asfaltu lanego (wyd.I 1973r.)
KNP 1417 Roboty drogowe. wytwarzanie mas betonowych (wyd.I 1973r.)
KNP 1418 Roboty drogowe. krawężniki drogowe, uliczne i trawnikowe (wyd.I 1973r.)
KNP 1419 Roboty drogowe. chodniki z płyt betonowych (wyd.I 1973r.)
KNP 1420 Roboty drogowe. remonty cząstkowe nawierzchni drogowych (wyd.I 1973r.)
KNP 1421 Roboty drogowe. roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowych (wyd.I 1973r.)
KNP 1422 Roboty drogowe. oczyszczanie nawierzchni drogowych (wyd.I 1973r.)
KNP 1423 Roboty drogowe. znaki drogowe (wyd.I 1973r.)
KNP 1424 Roboty drogowe. zasłony przeciwśniegowe (wyd.I 1973r.)
KNP 1425 Roboty drogowe. transport wewnętrzny przy robotach drogowych (wyd.I 1973r.)
KNP 1426 Roboty drogowe. zadrzewienie dróg (wyd.I 1973r.)
KNP 1427 Roboty drogowe. betonowe i żelbetowe elementy drogowe (wyd.I 1973r.)
KNP 1501 Roboty drogowe lotniskowe. roboty ziemne zmechanizowane (wyd.1978r.)
KNP 1502 Roboty drogowe lotniskowe. podbudowy stabilizowane cementem i wapnem (wyd.1978r.)
KNP 1503 Roboty drogowe lotniskowe. nawierzchnie betonowe z betonu cementowego (wyd.1978r.)
KNP 1504 Roboty drogowe lotniskowe. nawierzchnie z betonu asfaltowego (wyd.1978r.)
KNP 1505 Roboty drogowe lotniskowe. roboty odwadniające i kanalizacji kablowej (wyd.1978r.)
KNP 1601 Roboty torowe. budowa i utrzymanie torów normalnych. roboty normalnotorowe (wyd.1978r.)
KNP 1602 Roboty torowe. budowa i utrzymanie torów normalnych. roboty różne (wyd.1978r.)
KNP 1603 Roboty torowe. budowa i utrzymanie torów wąskich. roboty wąskotorowe (wyd.1978r.)
KNP 1701 Roboty mostowe i fundamentowe. roboty ciesielskie (wyd.1979r.)
KNP 1702 Roboty mostowe i fundamentowe. roboty zbrojarskie (wyd.1979r.)
KNP 1703 Roboty mostowe i fundamentowe. roboty betonowe (wyd.1979r.)
KNP 1704 Roboty mostowe i fundamentowe. roboty izolacyjne (wyd.1979r.)
KNP 1705 Roboty mostowe i fundamentowe. roboty montażu konstrukcji mostów stalowych (wyd.1979r.)
KNP 1707 Roboty mostowe i fundamentowe. roboty palowe (wyd.1979r.)
KNP 1708 Roboty mostowe i fundamentowe. wykonanie i montaż elementów prefabrykowanych (wyd.1979r.)
KNP 1709 Roboty mostowe i fundamentowe. budowa przepustów drogowych z rur betonowych i żelbetowych (wyd.1979r.)
KNP 1801 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. montaż instalacji elektrycznych (wyd.III 1983r.)
KNP 1803 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. montaż osprzętu kabli elektroenergetycznych silnoprądowych (wyd.III 1983r.)
KNP 1804 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. montaż kabli silnoprądowych (wyd.III 1983r.)
KNP 1808 Roboty elektromontażowe w górnictwie węglowym. montaż osprzętu teletechnicznego w podziemiach kopalń (wyd.1970r.)
KNP 1809 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. montaż elektrycznych urządzeń suwnicowych i mostów przeładunkowych (wyd.III 1982r)
KNP 1812 Roboty elektroenerg.I elektromontaż.w górnictwie węglowym.roboty pomoc.przy robotach elektromontaż.w podziemiach kopalń
KNP 1813 Roboty pomiarowo-kontrolne i regulacyjne przy uruchamianiu zmontowanych maszyn i urządzeń elektrycznych (wyd.IV 1985r.)
KNP 1822 Montaż oświetlenia zewnętrznego (wyd.II 1985r.)
KNP 1823 Demontaż i wymiana elementów oświetlenia zewnętrznego (wyd.I 1982r.)
KNP 1841 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. roboty transportowe na placach budów elektroenergetycznych (wyd.III 1982r.)
KNP 1844 Roboty elektromontażowe silnoprądowe. montaż instalacji uziemiających i urządzeń piorunochronnych (wyd.III 1982r.)
KNP 1890 Remonty pionowych dźwigów elektrycznych (wyd.III 1982r.)
KNP 2150 Prefabrykaty elektromontażowe silnoprądowe. roboty warsztatowe produkcji pomocniczej i specjalistycznej (wyd.III 1983r.)
KNP II WYD 0310 Roboty ogólnobudowlane - stan wykończeniowy. roboty stolarskie na budowie (wyd.1980r.)
KNP II WYD 0311 Roboty ogólnobudowlane - stan wykończeniowy. podłogi i posadzki (wyd.1980r.)
KNP II WYD 0313 Roboty ogólnobudowlane - stan wykończeniowy. piece i kuchnie (wyd.1980r.)
KNP II WYD 0314 Roboty ogólnobudowlane - stan wykończeniowy. szklenie (wyd.1980r.)
KNP II WYD 0315 Roboty ogólnobudowlane - stan wykończeniowy. malowanie (wyd.1980r.)
KNP II WYD 0316 Roboty ogólnobudowlane - stan wykończeniowy. rusztowania (wyd.1980r.)
KNP II WYD 0318 Roboty ogólnobudowlane - stan wykończeniowy. ogrodzenia (wyd.1980r.)
KNP II WYD 0321 Roboty ogólnobudowlane - stan wykończeniowy. roboty kamieniarskie (wyd.1980r.)
KNP II WYD 1703 Roboty mostowe i fundamentowe. roboty betonowe (wyd.1982r.)
KNP II WYD 1704 Roboty mostowe i fundamentowe. roboty izolacyjne (wyd.1982r.)
KNP II WYD 1705 Roboty mostowe i fundamentowe. roboty montażu konstrukcji mostów stalowych (wyd.1982r.)
KNP II WYD 1707 Roboty mostowe i fundamentowe. roboty palowe (wyd.1982r.)
KNP II WYD 1708 Roboty mostowe i fundamentowe. wykonanie i montaż elementów prefabrykowanych (wyd.1982r.)
KNP II WYD 1709 Roboty mostowe i fundamentowe. budowa przepustów drogowych z rur betonowych i żelbetowych (wyd.1982r.)
KNR 0001 Roboty ziemne (wydanie i 1991r.)
KNR 0002 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (wydanie i 1992r.)
KNR 0003 Roboty remontowe ogólnobudowlane (wydanie i 1991r.)
KNR 0005 Instalacje elektryczne i roboty kablowe (wydanie i 1991r.)
KNR 0006 Nawierzchnie na drogach i ulicach (wydanie i 1991r.)
KNR 0010 Zewnętrzne sieci ciepłownicze z rur preizolowanych (igm, wyd.I 1995r.)
KNR 0011 Nakłady na wykonanie nawierzchni z kostki brukowej "polbruk" (igm, wyd.I 1995r.)
KNR 0012 Układane płytek z kamieni sztucznych na klej (igm, wyd.III 1997r.)
KNR 0013 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. suplement do knr 2-15 (igm, wyd.I 1996r.)
KNR 0014 Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych. suplement do knr 2-02 (igm, wyd.I 1996r.)
KNR 0015 Pokrycia dachowe. uzupełnienia do knr 2-02 rozdział 05. wydanie II/97 (igm, wyd.II 1997r.)
KNR 0016 Roboty murowe w technologii "ytong". uzupełnienia do knr 2-02 tam I, rozdział 01 (igm, wyd.I 1997r.)
KNR 0017 System ocieplania ścian zewnętrznych budynków ceresit. uzupelnienie do knr 2-02 rozdział: 09, 26 (igm, wyd.I 1998r.)
KNR 0018 Okładziny ścian zewnętrznych z paneli (igm, wyd.I 1998r.)
KNR 0019 Staloraka-pcv,aluminium. uzupełnienie do:knr 2-02 rozdz.10-stolarka,knr 4-01 rozdz.09-roboty stolarskie (igm,wyd.1999r.)
KNR 0020 Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne w deskowaniu peri.uzupełnienie do knr 2-02,t.I,rozdz.02 (igm,wyd.I 1998r.)
KNR 0021 Domy drewniane w technologii kanadyjskiej. uzupełnienie do knr 2-02, rozdział 03 (igm, wyd.I 1998r.)
KNR 0022 Pokrycia dachowe z papy zgrzewalnej w technologii dkd. uzupełnienie do knr 2-02, rozdział 05 (igm, wyd.I 1999r.)
KNR 0023 Systemy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków atlas stopter,atlas roker.uzupeł.do knr 2-02,rozdz.09,26 (igm,wyd.1999r.)
KNR 0024 Ściany z płyt gipsowo-włóknowych fermacell. uzupełnienie do knr 2-02, rozdział 20,(igm, wyd.I 2000r.)
KNR 0025 Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne (igm, wyd.I 2000r.)
KNR 0026 System renowacji starego budownictwa wg technologii schomburg (igm, wyd.I 2000r.)
KNR 0027 Roboty murowe w systemie porotherm. uzupełnienie do knr 2-02, tom I, rozdział I(igm, wyd.I 1999r.)
KNR 0028 Technologia docieplania budynków wg systemów dryvit. uzupełnienie do knr 2-02, tom II, rozdział 26. (igm, wyd.I 2000r.)
KNR 0029 Roboty izol.wg technologii deitermann wysokoelastyczny system superflex-10.uzup.- knr 2-02,t.I roz.06 (igm,wyd.I 2000r.)
KNR 0030 Stropy żelbetowe;ceramiczno-żelbetowe gęstożebrowe na belkach kratownicowych.uzupeł.- knr 2-02,roz.02 (igm,wyd.I 2000r.)
KNR 0031 Instalacje wew.wody zimnej;ciepłej,C.o.,ogrzew.podłogowego.wykon.z rur z tw.sztucz.pb,w technol.hepworth (igm,wyd.2001r)
KNR 0032 Hydroizolacje z bentonitu volclay. uzupełnienie do: knr 2-02, rozdział 06 i 4-01, rozdział 06 (igm, wyd.I 2001r.)
KNR 0033 Technologia docieplania budynków wg systemów sto. uzupełnienie do knr 2-02 tom II rozdział 26 (igm, wyd.I 2001r.)
KNR 0034 Izolacje techniczne wg technologii thermaflex (igm, wyd.II 2003r.)
KNR 0035 Instalacej wew.wody zimnej;ciepłej;centralnego ogrzewania.wyk.z rur miedzianych w tech.lutowania kapilarnego (igm 2003r)
KNR 0036 Uszczelniające przesłony gruntowe z bentomatu. uzupełnienie do knr 2-10, rozdział 11 (wyd.I 2003r.)
KNR 0037 System wykonywania izolacji poziomych metodą parafinową w-art (igm, wyd.I 2001r.)
KNR 0038 Instalacje wewnętrzne-grzejniki konwektorowe wodne,wodno-elektryczne,elektryczne.technol.firmy convector (wyd.I 2003r.)
KNR 0039 Izolacje przeciwwodne i uszczelnienia konstrukcji budowlanych wg technologii firmy deitermann (wyd.I 2002r.)
KNR 0041 Izolacje pionowe i poziome budowli wg technologii firmy deitermann (wyd.II 2002r.)
KNR 0044 Dachowe powłoki ochronne wg technologii firmy deitermann (wyd.II 2002r.)
KNR 0045 Roboty rozbiórkowe z pťyt dachowych azbestocementowych. uzupe#nienie do knr 4-01, rozdział 05 (wyd.I 2004r.)
KNR 004A Instalacje sanitarne. tom i (wyd.I 1991r.)
KNR 004B Sieci zewnętrzne - przyłącza. tom II (wyd.I 1991r.)
KNR 012I Układane płytek z kamieni sztucznych na klej (igm, wyd.I 1996r.)
KNR 0201 Budowle i roboty ziemne (wyd.IV 1994r.)
KNR 0202 Konstrukcje budowlane tom I,II (wyd.VI 1998r.)
KNR 0203 Konstrukcje budowlane chłodni kominowych i wentylatorowych (wyd.II 1988r.)
KNR 0204 Konstrukcje budowlane pieców przemysłowych, silosów, kotłów i kominów (wyd.II 1988r)
KNR 0205 Konstrukcje metalowe (wyd.II 1986r.)
KNR 0206 Nawierzchnie ulic i placów (wydanie VI 1978r.)
KNR 0209 Nawierzchnie tramwajowe (wyd.I 1986r.)
KNR 0210 Fundamenty specjalne (wyd.II 1988r.)
KNR 0211 Melioracje, regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne (wyd.II 1997r.)
KNR 0213 Konstrukcje budowli wodnych środlądowych (wyd.V 1988r.)
KNR 0214 Konstrukcje budowli morskich (wyd.II 1997r.)
KNR 0215 Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (wyd.II 1985r.)
KNR 0216 Izolacje termiczne (wyd.IV 1988r.)
KNR 0217 Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (wyd.1987r.)
KNR 0218 Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne (wyd.IV 1993r.)
KNR 0219 Zewnętrzne sieci gazowe (wyd.II 1987r.)
KNR 0220 Zewnętrzna sieć cieplna (wyd.1987r.)
KNR 0221 Terenyzieleni (wyd.1992r.)
KNR 0222 Konstrukcje budowlane w zakresie budownictwa rolniczego (wyd.I 1984r.)
KNR 0223 Terenowe urządzenia sportowe (wyd.1996r.)
KNR 0225 Urządzenia placu budowy (wyd.I 1987r.)
KNR 0228 Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi (wyd.I 1997r.)
KNR 0231 Nawierzchnie na drogach i ulicach (wyd.III 1993r.)
KNR 0233 Konstrukcje mostowe (wydanie I 1990r.)
KNR 0237 Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym (igm)
KNR 0401 Roboty remontowe budowlane (wyd.I 1988r.)
KNR 0402 Roboty remontowe instalacji sanitarnych (wyd.I 1989r.)
KNR 0403 Roboty remontowe instalacji elektrycznych (wyd.1989r.)
KNR 0404 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli (wyd.III 1994r.)
KNR 0405 Roboty remontowe zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych /tom I,II/ (wydanie i 1993r.)
KNR 0501 Telekomunikacyjne linie kablowe sieci miejscowych (wyd.I 1988r.)
KNR 0502 Telekomunikacyjne linie kablowe międzymiastowe i wewnątrzstrefowe (wyd.1989r.)
KNR 0503 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. tom i - budowa linii
KNR 0504 Telekomunikacyjne urządzenia elektroenergetyczne i zasilające (wyd.I 1988r.)
KNR 0505 Telekomunikacyjne urządzenia komutacyjne (wyd.I 1987r.)
KNR 0506 Urządzenia radiowe,antenowe,rozgłaszania przewodowego,sygnalizacji alarmowo-pożarowej i dyspozytorskie (wyd.I 1988r.)
KNR 0507 Urządzenia teletransmisyjne (wyd.I 1987r.)
KNR 0508 Instalacje i osprzęt światła,siły i sygnalizacji (wyd.III 1986r.)
KNR 0509 Sieci trakcyjne miejskie (wyd.I 1986r.)
KNR 0510 Elektroenergetyczne linie kablowe.elektroenergetyczne linie napowietrzne n/n.oświetlenie ulic i placów (wyd.III 1987r.)
KNR 0512 Elektroenergetyczne linie napowietrzne średniego napięcia oraz słupowe stacje transformatorowe (wyd.I 1985r.)
KNR 0513 Elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia (wyd.I 1984r.)
KNR 0514 Rozdzielnie wnętrzowe do 30 kv (wyd.I 1985r.)
KNR 0515 Napowietrzne stacje i rozdzielnie elektroenergetyczne wysokiego napięcia (wyd.I 1984r.)
KNR 0516 Elektryczne wyposażenie suwnic (wyd.I 1985r.)
KNR 0518 Instalacje i osprzęt światła i siły w budownictwie wiejskim (wyd.II 1987r.)
KNR 0524 Kolejowa sieć trakcyjna (wyd.I 1990r.)
KNR 0526 Urządzenia sterowania ruchem kolejowym (wyd.I 1990r.)
KNR 0701 Montaż urządzeń do skrawania, tłoczenia oraz urządzeń odlewniczych (wyd.1985r.)
KNR 0702 Maszyny i urządzenia do obróbki drewna (wyd.1985r.)
KNR 0703 Urządzenia transportowo-podnośne (wyd.1987r.)
KNR 0704 Montaż urządzeń oczyszczalni ścieków (wyd.II 1986r.)
KNR 0706 Montaż urządzeń w kotłowniach przemysłowych i grzewczych (wyd.I 1985r.)
KNR 0707 Montaż pomp i sprężarek (wyd.IV 1993r.)
KNR 0708 Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka (wyd.I 1985r.)
KNR 0709 Rurociągi technologiczne i armatura cz.I,II (wyd.1987,1988r.)
KNR 0710 Montaż maszyn elektrycznych wirujących (wyd.III 1987r.)
KNR 0711 Pokrycia antykorozyjne i ochronne (wyd.I 1985r.)
KNR 0712 Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne (wyd.V 1993r.)
KNR 0713 Transport maszyn i urządzeń na placu budowy (wyd.IV 1987r.)
KNR 0714 Montaż maszyn i urządzeń hutnictwa żelaza (wyd.I 1985r.)
KNR 0715 Montaż maszyn i urządzeń dla przemysłu metali nieżelaznych (wyd.I 1987r.)
KNR 0716 Montaż maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego (wyd.I 1985r.)
KNR 0719 Urządzenia gazownicze (wyd.1987r.)
KNR 0720 Montaż urządzeń i mechanizmów w budowlach hydrotechnicznych (wyd.II 1987r.)
KNR 0721 Montaż maszyn i urządzeń przemysłu materiałów budowlanych (wyd.III 1997r.)
KNR 0724 Urządzenia i instalacje chłodnicze (wyd.III 1988r.)
KNR 0728 Roboty budowlane przy montażu maszyn i urządzeń (wyd.I 1992r.)
KNR 0729 Badania nieniszczące montażowych złączy spawanych (wyd.I 1985r.)
KNR 0730 Montaż wyposażenia w obiektach inwentarskich (wyd.II 1987r.)
KNR 0733 Montaż dźwigów towarowych, towarowo-osobowych, osobowych i szpitalnych (wyd.I 1995r.)
KNR 0734 Roboty remontowe i konserwacyjne urządzeń dźwigowych (wyd.I 1995r.)
KNR 0910 Transport zewnętrzny materiałów budowlanych (wyd.I 1990r.)
KNR 1101 Podziemne roboty w kopalniach rur (wyd.I 1986 r.)
KNR 1301 Roboty budowlane budowli górniczych węgla kamiennego (wyd.I 1985r.)
KNR 1302 Maszyny i urządzenia mechanicznej przeróbki węgla kamiennego (wyd.I 1985r.)
KNR 1303 Maszyny wyciągowe górnictwa węgla kamiennego (wyd.I 1984r.)
KNR 1304 Maszyny i urządzenia górnictwa węgla kamiennego (wyd.I 1984r.)
KNR 1305 T.I-wyrobiska górnicze pion.I poziome wyk.bezpośrednio z wyrobisk pion. t.II-wyrobiska górnicze poziome, pochyłe wyd.86r.
KNR 1306 Roboty elektryczne i teletechniczne w podziemiach kopalń (wyd.I 1984r.)
KNR 1307 Transport maszyn,urządzeń i materiałów na powierzchni oraz w podziemiach kopalń węgla kamiennego (wyd.I 1984r.)
KNR 1308 Rurociągi technologiczne górnictwa węgla kamiennego (wyd.I 1984r.)
KNR 1309 Roboty wietrnicze podziemne górnictwa węgla kamiennego (wyd.I 1985r.)
KNR 1310 Roboty wiertnicze badawcze mrożeniowe i cementacyjne górnictwa węgla kamiennego (wyd.I 1985r.)
KNR 1311 Roboty montażowe górnictwa ropy naftowej i gazu (wyd.I 1984r.)
KNR 1312 Roboty budowlane elektrowni elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych (wyd.I 1985r.)
KNR 1313 Montaż maszyn,urządzeń,rurociągów technologicznych,konstrukcji met.elektrowni,elektrociepł.I ciepł.zawod.(wyd.I 1986r.)
KNR 1314 Instalacje i urządzenia elektryczne elektrowni,elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych (wyd.I 1985r.)
KNR 1315 Roboty termoizolacyjne elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych (wyd.I 1988r.)
KNR 1316 Zabezpieczenia antykorozyjne oraz przeciwogniowe elektrowni,elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych (wyd.II 1988r.)
KNR 1318 Roboty remontowe kotłów grzewczych i przemysłowych w kopalniach węgla kamiennego (wyd.I 1985r.)
KNR 1320 Roboty remontowe maszyn i urządzeń górniczych (wyd.I 1984r.)
KNR 1321 Próby i pomiary pomontażowe instalacji i urządzeń elektrycznych elektrowni,elektrociepł.I ciepłowni zawod.(wyd.I 1987r.)
KNR 1322 Roboty remontowe i modernizacyjne budowlane konstrukcji chłodni kominowych i wentylatorowych (wyd.I 1987r.)
KNR 1323 Roboty remontowe i modernizacyjne budowlane elektrowni,elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych (wyd.I 1987r.)
KNR 1324 Roboty remontowe maszyn,urządzeń rurociągów technologicznych i konstrukcji met.elektrowni i elektrociepł.(wyd.II 1989r.)
KNR 1325 Roboty remont.;modernizac.aparatury kontrolno-pomiarowej,automatyki elektrowni elektrociepł.I ciepł.zawod.(wyd.II 1989r)
KNR 1326 Roboty remont.I modernizacyjne instalacji,urządzeń elektrycznych elektrowni,elektrociepł.I ciepłowni zaw.(wyd.I 1987r.)
KNR 1501 Roboty remontowo-konserwac.melioracji i zaopatrzenia wsi w wodę.t.I-roboty remont.-konserwacyjne melioracji(wyd.I 1989r)
KNR 1502 Budowle i urządzenia melioracji wodnych i zaopatrzenia wsi w wodę.t.I.budowle i urządz.melioracji wodnych (wyd.I 1987r.)
KNR 1901 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych (wydanie i 1997 r.)
KNR 201I Budowle i roboty ziemne (igm, wyd.V 1998r.)
KNR 202I Konstrukcje budowlane tom I,II (igm, wyd.VI 1998r.)
KNR 202U Uzupełnienia do knr 2-02 "konstrukcje budowlane" wg. zeszytów Wacetob-pzitb i orgbud Warszawa część I-XI (wyd.1992-1999)
KNR 2101 Roboty remontowo-montażowe i modernizacyjne aparatury,maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego (wyd.1989r.)
KNR 215I Instalalcaje wewnetrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (igm, wyd.V 1999r.)
KNR 215U Instalacje wodociągowe, gazowe i centralnego ogrzewania z rur miedzianych (wydanie I 1996r.)
KNR 221U Tereny zieleni. normy zakładowe
KNR 2301 Modernizacja i remont konstrukcji stalowych i urządzeń w hutnictwie żelaza (wyd.I 1987r)
KNR 231I Nawierzchnie na drogach i ulicach (igm, wyd.IV 2000r.)
KNR 233I Konstrukcje mostowe (wyd.2001r.)
KNR 401I Roboty remontowe budowlane (igm, wyd.III 1999r.)
KNR 404I Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe budynków i budowli (igm, wyd.1998r.)
KNR 501U Telekomunikacyjne sieci miejscowe. uzupełnienie knr 5-01 (wyd.I 1996r.)
KNR 503A Telekomunikacyjne linie napowietrzne. tom II - przebudowa linii
KNR TP39 Linie optotelekomunikacyjne
KSNR S001 Roboty ziemne (Wacetob wydanie z 1995r.)
KSNR S002 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Wacetob wydanie i 1995r.)
KSNR S003 Roboty remontowe ogólnobudowlane (wydanie i 1995r.)
KSNR S004 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (wydanie i 1995r.)
KSNR S005 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (wydanie i 1995r.)
KSNR S006 Nawierzchnie na drogach i ulicach (wydanie i 1995r.)
KSNR S007 Konstrukcje metalowe (wydanie i 1995r.)
KSNR S008 Roboty remontowe instalacji sanitarnych (wydanie i 1995r.)
KSNR S009 Roboty remontowe instalacji elektrycznych i sieci zewnętrznych (wydanie i 1995r.)
KSNR S010 Melioracje,regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne (wydanie i 1996r.)
KSNR S011 Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacja wsi (wydanie i Warszawa 1998r.)
ORGBUD R901 Ściany murowane systemu silka m uzupełnienie knr 2-02, tom i, rodział 01 Wyd.ORGBUD-SERWIS P-ń 2000 r.
ORGBUD R902 Ocieplanie ścian i stropów w systemie ecorock uzupełnienie knr 2-02,tom ii,rozdział 26 Wyd.ORGBUD-SERWIS P-ń 2001 r.
ORGBUD R903 Wyprawy z fabrycznych suchych mieszanek tynkarskich uzupełnienie KNR 2-02, rozdział 08 wyd.ORGBUD-SERWIS P-ń 2003 r.
ORGBUD R904 Ściany murowane, stropy i pokrycia dachowe z wyrobów ceramicznych - cerabud krotoszyn uzupełnienie knr 2-02,tom i,rozdz.01,02,05. Wyd.orgbud-serwis P-ń 2002 r.
ORGBUD R905 Izolacje przeciwwilgociowe z blach chromowo-niklowych systemu baumanna uzupełnienie knr 401,rozdz.06 wyd.ORGBUD-SERWIS P-ń 2002 r.
ORGBUD R906 Ścianki szczelne stalowe z grodzic g-62 wydanie - Poznań 2003
ORGBUD R907 Roboty budowlane i geotechniczne z keramzytu - optiroc wyd.ORGBUD-SERWIS Poznań 2004 r.
ORGBUD R908 Sieci kanalizacyjne z rur kamionkowych keramo-steinzeug oraz okładziny keraline wyd.I ORGBUD-SERWIS Poznań 2004 r.
ORGBUD a908 Sieci kanalizacyjne z rur kamionkowych STEINZEUG-KERAMO (w oprac. wyd. II ORGBUD-SERWIS Poznań 2014)
ORGBUD R909 Systemy suchej zabudowy w technologii knauf wyd.ORGBUD-SERWIS Poznań 2004 r.
ORGBUD R910 Ściany z bloków i cegieł wapienno-piaskowych w systemie nowoczesne silikaty wyd.ORGBUD-SERWIS Poznań 2005 r.
ORGBUD R911 Geosyntetyki w robotach ziemnych wyd.ORGBUD-SERWIS Poznań 2005 r.
ORGBUD R912 Izolacje cieplne, akustyczne i ognioochronne - paroc wyd.ORGBUD-SERWIS Poznań 2005 r.
ORGBUD R913 Ocieplenia, wyprawy tynkarskie i podłoża w systemie cekol wyd.ORGBUD-SERWIS Poznań 2005r.
ORGBUD R916 Izolacja kanałów wentylacyjnych matami klimafix i lamella mat wyd.ORGBUD-SERWIS Poznań 2006 r.
ORGBUD R918 Sieci wodociągowe i kanalizacyjne z rur poliestrowych typu amiantit wyd.ORGBUD-SERWIS Poznań 2003 r.
ORGBUD R920 Sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz systemy drenarskie z tworzyw sztucznych - PVC-U, PP, PE
ORGBUD R921 Oczyszczanie, osuszanie i odkażanie obiektów Budowlanych po zalaniu wodą
ORGBUD R922 Rurociągi z żeliwa sferoidalnego, wcinki, odpowietrzniki, hydranty, zdroje i studnie.
ORGBUD R923 Izolacje bitumiczne podziemnych elementów budowli w technologii firmy BASF (w oprac. wyd. Orgbud)
ORGBUD R924 Ocieplenia ścian i stropów w technologii firmy BASF (w oprac. wyd. Orgbud)
ORGBUD R926 Zewnętrzne odwodnienia liniowe (w oprac. wyd. Orgbud Poznań 2013)
ORGBUD R927 Ocieplenia ścian i stropów budynków i budowli w technologiach firmy DRYVIT  (w oprac. wyd. Orgbud Poznań 2014)
ORGBUD R928 Ocieplenie ścian budynków z użyciem płyt MEGA FRONTROCK (w oprac. Orgbud Poznań 2014 r.)
ORGBUD R929 Roboty rozbiórkowe, demontaże oraz roboty uzupełniające dla elementów zabudowy z płyt G-K   (w oprac. ORGBUD-SERWIS Poznań 2015)
ORGBUD R930 Latarnie oświetlenia solarnego i hybrydowego.
ORGBUD R931 Izolacja rurociągów instalacyjnych w systemie TECLIT Wyd.I ORGBUD-SERWIS Poznań 2017 r.
ORGBUD R932 Roboty hydroizolacyjne i renowacyjne - system Remmers
PKZ 1901 Roboty transportu wewnętrznego
PKZ 1902 Roboty ziemne
PKZ 1903 Roboty betonowe
PKZ 1904 Roboty murowe
PKZ 1905 Roboty ciesielskie
PKZ 1906 Roboty pokrywcze
PKZ 1907 Roboty izolacyjne
PKZ 1908 Roboty tynkarskie
PKZ 1909 Roboty sztukatorsko-modelarskie
PKZ 1910 Roboty stiukowe
PKZ 1911 Roboty posadzkarskie
PKZ 1912 Roboty stolarskie
PKZ 1913 Roboty zduńskie
PKZ 1914 Roboty szklarskie
PKZ 1915 Roboty malarskie
PKZ 1916 Roboty kamieniarskie. montaż
PKZ 1917 Roboty instalacji elektrycznej
PKZ 1918 Roboty instalacji sanitarnych
PKZ 1920 Roboty stolarki artystycznej w obiektach zabytkowych
PKZ 1921 Roboty metaloplastyki "kolorowej"
PKZ 1922 Roboty metaloplastyki "żelaznej"
PKZ 1923 Roboty blacharki artystycznej
PKZ 1924 Roboty ślusarsko-spawalnicze
Wacetob 201E Budowle i roboty ziemne (wyd.III 1989r.) - wybrane objaśnienia i tablice dla robót elektroenergetycznych
Wacetob 201W Budowle i roboty ziemne ( Wacetob, wyd.I 1997r.)
Wacetob 202E Konstrukcje budowlane (wyd.III 1990r.) - wybrane objaśnienia i tablice dla robót elektroenergetycznych
Wacetob 202W Konstrukcje budowlane tom i i II (Wacetob, wydanie i 1997)
Wacetob 204E Konstrukcje budowlane pieców przemysłowych,silosów,kotłów,kominów.wybrane objaśnienia i tablice dla robót elektroenrget.
Wacetob 205W Konstrukcje metalowe (Wacetob, wyd.I 1992r.)
Wacetob 215G Instalacje wewnętrzne sanitarne systemu geberit (Wacetob, wyd.2000r.)
Wacetob 215W Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob, wyd.I 1998r.)
Wacetob 216W Izolacje termiczne (Wacetob, wyd.I 1992r.)
Wacetob 217W Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (Wacetob, wyd.I 1992r.)
Wacetob 218W Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne (Wacetob, wyd.I 1997r.)
Wacetob 219W Zewnętrzna sieć gazociągowa (Wacetob, wyd.I 1992r.)
Wacetob 220W Zewnętrzna sieć cieplna (Wacetob, wyd.I 1992r.)
Wacetob 225E Urządzenia placu dudowy (wyd.I 1992r.) - wybrane objaśnienia i tablice dla robót elektroenergetycznych
Wacetob 225W Urządzenia placu budowy (Wacetob, wyd.I 1992r.)
Wacetob 231E Nawierzchnie ulic i placów (wyd.I 1991r.) - wybrane objaśnienia i tablice dla robót elektroenergetycznych
Wacetob 401E Roboty budowlane remontowe (wyd.I 1988r.) - wybrane objaśnienia i tablice dla robót elektroenergetycznych
Wacetob 401W Roboty remontowe budowlane (Wacetob, wyd.II 1998r.)
Wacetob 402W Roboty remontowe instalacji sanitarnych (Wacetob, wyd.I 1997r.)
Wacetob 403W Roboty remontowe instalacji elektrycznych (Wacetob, wyd.I 1997r.)
Wacetob 507W Urządzenia teletransmisyjne (Wacetob, wyd.I 1992r.)
Wacetob 508W Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (Wacetob, wyd.I 1997r.)
Wacetob 510W Elektroenergetyczne linie kablowe i napowietrzne n/n.oświetlenie ulic i placów.sygnalizacja uliczna (Wacetob,wyd.II 2000)
Wacetob 513E Elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia (wyd.I 1984r.) - wybrane objaśnienia i tablice
Wacetob 702W Maszyny i urządzenia do obróbki drewna (Wacetob, wyd.I 1992r.)
Wacetob 704W Montaż urządzeń oczyszczalni ścieków (Wacetob, wyd.I 1992r.)
Wacetob 707W Montaż pomp i sprężarek (Wacetob, wyd.I 1992r.)
Wacetob 708E Aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka (wyd.I 1984r.).wybrane objaśnienia i tablice dla robót elektroenergetycznych
Wacetob 709W Rurociągi technologiczne i armatura (Wacetob, wyd.I 1992r.)
Wacetob 710W Montaż maszyn elektrycznych wirujących (Wacetob, wyd.I 1992r.)
Wacetob 711W Pokrycia antykorozyjne i ochronne (Wacetob, wyd.I 1992r.)
Wacetob 712W Roboty malarskie antykorozyjne (Wacetob, wyd.I 1992r.)
Wacetob 713W Transport maszyn i urządzeń na placu budowy (Wacetob, wyd.I 1992r.)
Wacetob 720W Montaż urządzeń i mechanizmów w budowlach hydrotechnicznych (Wacetob, wyd.I 1992r.)
Wacetob 721W Maszyny i urządzenia przemysłu materiałów budowlanych (Wacetob, wyd.I 1992r.)
Wacetob 728E Roboty budowlane przy montażu maszyn i urzązeń (wyd.I 1992r.).wybrane objaśnienia i tablice dla robót elektroenergetycz.
Wacetob 728W Roboty budowlane przy montażu maszyn i urządzeń (Wacetob, wyd.I 1992r.)
Wacetob N001 Roboty ziemne ( Wacetob Warszawa 2000r.)
Wacetob N002 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Wacetob Warszawa 2000r.)
Wacetob N003 Roboty remontowe ogolnobudowlane (Wacetob Sp. z o.o.wyd.2000r)
Wacetob N004 Instalacje sanitarne i sieci zewnętrzne (Wacetob Warszawa 2000r.)
Wacetob N005 Instalacje elektryczne i sieci zewnętrzne (Wacetob Warszawa 2000r.)
Wacetob N009 Roboty remontowe instalacji elektrycnych i sieci zewnętrznych (Wacetob Sp. z o.o.wyd.2000r)
Wacetob N010 Melioracje,regulacje rzek i potoków oraz budowle i urządzenia wodne (Wacetob Warszawa 2000r.)
Wacetob N011 Urządzenia zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi
Wacetob S02U Uzupełnienie ksnr-2 część I. dla konstrukcji budowlanych wykonywanych w nowych technologiach (Wacetob Warszawa 1999 r.)
ZKNR BC01 Roboty budowlane w systemie YTONG (wyd. I Bistyp Consulting 2002)
ZKNR BC03 Prace budowlane na bazie profesjonalnych systemów Schomburg Indutec; Obiekty przemysłowe i inżynieryjne (wyd. Bistyp Consulting)
ZKNR BC04 Prace budowlane na bazie profesjonalnych systemów Schomburg Symbud (wyd. Bistyp Consulting)
ZKNR BC05 Roboty budowlane w systemie MUREXIM" (wyd. Bistyp Consulting)
ZKNR BC06 Systemy ociepleń w technologii GREINPLAST(wyd. Bistyp Consulting) 
ZKNR NC02 Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marek: Ceresit, Thomsit, Pattex, Metylan (wyd. II Henkel 2008)
ZKNR EM01 Okablowanie strukturalne EmiterNet (w oprac. wyd. Emiter)
ZKNR GEO 2-37 Budowa i remont nawierzchni torowych (w oprac. wyd. GEOINFO Kraków 1996r.)
ZKNR S201 Roboty murowe-z bloków wapienno-piaskowych;z cegieł klinkier.;z bloczków beton.;z elem.beton.teknoamerblok (w oprac. OWEOB "Promocja" Sp. z o.o, Warszawa 2003r.)
ZKNR S202 Budynki wielomieszkaniowe o konstrukcji ścian nośnych z prefabrykatów w systemie wk-70 "bogucin" - roboty budowlane (w oprac. OWEOB "Promocja" Sp. z o.o, Warszawa 2004 r.)
ZKNR S601 Roboty nawierzchniowe na drogach i ulicach. roboty z zakresu ochrony środowiska (w oprac. OWEOB "Promocja" Sp. z o.o, Warszawa 2003r.)
ZKNR S508 System automatyki obiektowej TECOMAT "inteligentny budynek" (w oprac. OWEOB "Promocja" Sp. z o.o, Warszawa 2014)
ZKNR S203 Tarasy i balkony, hydroizolacje, termoizolacje, warstwy użytkowe
ZKNR BO-01  Roboty budowlane w technologii BOSTIK (Wydanie I firmy Bostik Sp. z o.o. Kwiecień 2015)