Wersja DEMO
Francuska Izba Przemysłowo- Handlowa w Polsce (CCIFP)
Francuska Izba Przemysłowo- Handlowa w Polsce (CCIFP)
Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania (PRO)
Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania (PRO)
 

 

Chandney Software jest producentem oprogramowania, wyspecjalizowanym w programach dla budownictwa. Podstawą wysokiej jakości naszych produktów jest ponad 15 letnie doświadczenie w tworzeniu i rozwijaniu produktów związanych z zarządzaniem firm budowlanych oraz świadczenia kompleksowych usług w zakresie informatyzacji przedsiębiorstw. Dowodem na to jest ponad 10 000 klientów sektora prywatnego i publicznego.

Nasze usługi dla przedsiębiorstw budowlanych:

Sprzedaż specjalistycznego oprogramowania wspomagającego zarządzanie procesami inwestycji budowlanych.

Tworzenie oprogramowania na zamówienie

Kompletna informatyzacja przedsiębiorstw (instalacja sprzętu, w tym fiskalnego oraz sieci)

Konsulting w zakresie informatyzacji.

Wprowadzanie katalogów norm zakładowych (KNR, KNP...).

Szkolenia z zakresu obsługi oferowanych systemów.

Szkolenia z zasad kosztorysowania.

 

Programy dla firm budowlanych:

System kosztorysowy WINBUD Kosztorys w wersji Start i Prof.

WINBUD Inwestycja - bieżąca kontrola kosztów prowadzonych inwestycji z podziałem na obiekty i okresy wykonawcze. Sporządzanie protokołów odbioru (cząstkowych i końcowych) oraz faktur na podstawie kosztorysów i stopnia zaawansowania prac (procentówka) z WINBUD Kosztorys.

WINBUD Rysunek - program służy do tworzenia dokumentacji technicznej, sporządzania planów i szkiców. Może być wykorzystywany przez kosztorysantów, konstruktorów, architektów, geodetów i projektantów różnych instalacji.

WINBUD GMB Harmonogram - program wspomagający kontrolę zapotrzebowania i zużycia materiałów na budowie, przeznaczony dla kierowników budów, pracowników zaopatrzenia, kontrolerów.