Wersja DEMO
SKLEP
Baza KNR
Dodatkowe
KNR-y

Leasing
INTERsoft -projektowanie
     
 

Programy kosztorysowe WINBUD - wykaz dodatkowych katalogów:

Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR-K (KOPRIN) - dostępne do dokupienia tylko dla Użytkowników, którzy posiadają aktualna wersję programu WINBUD Kosztorys

KNR K-01 Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetonowych - system Ombran
KNR K-02 Roboty murowe w technologii SILKA
KNR K-03 Systemy kominowe Schiedel  (wyd. II 2009 poprawione i uzupełnione)
KNR K-04 Roboty budowlane w technologii Kreisel
KNR K-05 Krycie dachów w systemie BRAAS
KNR K-06 Okna dachowe i wyposażenie dodatkowe FAKRO
KNR K-07 Roboty budowlane w technologii WEBER TERRANOVA
KNR K-08 Bezspoinowy system dociepleń ścian budynków w technologii BOLIX
KNR K-09 Gładzie gipsowe i roboty malarskie w technologii BOLIX
KNR K-11 Naprawa i ochrona powierzchniowa konstrukcji betonowych i żelbetonowych - System MC- Bauchemie
KNR K-12 Naprawa i ochrona powierzchniowa żelbetonowych konstrukcji mostowych - System MC- Bauchemie
KNR K-13 Posadzki przemysłowe System MC- Bauchemie
KNR K-17 System renowacji wilgotnych i zasolonych murów w technologii Schomburg
KNR K-21 Naprawa konstrukcji betonowych i żelbetowych w systemie DEITERMANN
KNR K-24 Roboty wykończeniowe, murarskie i izolacje w technologii Kreisel.
KNR K-25 Technologie ocieplania budynków w systemach STO
KNR K-28 Roboty murowe w technologii SILKA E
KNR K-29 Bezspoinowe systemy ociepleń KABE THERM oraz roboty wykończeniowe na elewacjach w technologii Farby KABE
KNR K-30 Roboty budowlane w systemie Porotherm. Ściany, stropy, nadproża
KNR K-35 Hydroizolacje i uszczelnienia - system Remmers
KNR K-36 Renowacja zabytków, hydroizolacje i uszczelnienia w systemie MC-Bauchemie
KNR K-40 Nowe technologie. Roboty budowlane towarzyszące układaniu okablowania strukturalnego

Programy kosztorysowe WINBUD obsługują ww. katalogi tylko w aktualnej wersji programu